Wednesday, November 18, 2009


ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދަ


ޢަރަފާތްދުވަހުގެ ރޯދައާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެވުމުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ

ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ފާފައާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ފާފަ ފޮހެދެއެވެ.


No comments:

Post a Comment